top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Definities

1.1 The Palmtree Project: de organisatie bestaande uit Christa Schep en Merel Lindeboom;

1.2 De deelnemer: iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van The Palmtree Project;

1.3 Het project: het project van acht weken waar jij je als deelnemer voor hebt ingeschreven;

1.4 Sporttraining; de training die de deelnemer middels een extra pakket afneemt;

1.5 Pakketprijs; de totaalprijs inclusief het coachingspakket, de kamerhuur voor 8 weken, het zelf gekozen aanvullende pakket(ten), de retour vliegticket en drie excursies die binnen het coachingspakket vallen; 

 

2. Algemeen 

 

2.1 The Palmtree Project en de deelnemer gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden, in de factuur gespecificeerd en de prijzen genoemd in paragraaf 4.1;

2.2 De deelnemer die op datum van inschrijving nog geen 18 jaar of ouder is dient zijn/haar ouder of voogd middels het Ouderlijke Toestemmingsformulier van The Palmtree Project schriftelijk toestemming te laten geven en ondertekend retour te sturen naar: hola@thepalmtreeprojects.com. Dit dient te geschieden ten minste één maand voor de startdatum van het desbetreffende project van de deelnemer;

 

3. Aanmelding

 

3.1 Het is verplicht om een kennismakingsgesprek te hebben met The Palmtree Project alvorens de deelnemer zich kan inschrijven voor het project;

3.2 The Palmtree Project heeft het recht om te bepalen of de deelnemer wordt toegelaten;

3.3 Indien de deelnemer wordt toegelaten, krijgt hij/zij een aanmeldformulier. De deelnemer is verplicht deze zelf in te vullen en de Algemene Voorwaarden te lezen en hierop akkoord te geven indien hij/zij mee wil doen aan het project;

3.4 Zodra de deelnemer een aanbetaling hebt gedaan van €250,- (in woorden: tweehonderdvijftig euro) dan wordt dit beschouwd als een definitieve reservering;

 

4. Investering

 

4.1 De basisinvestering is €2995,- inclusief BTW. Binnen deze prijs valt het coachingstraject, huisvesting voor 8 weken en 3 excursies zoals genoemd op de website;

4.2 De investering in het Sport en/of Spaans pakket is naar eigen keuze en afhankelijk van het gekozen pakket of de gekozen pakketten;

4.3 Het vliegticket tussen Amsterdam en Valencia zit niet bij de pakketprijs inbegrepen. De deelnemer is wel verplicht deze af te nemen van The Palmtree Project. Er is hierbij keuze tussen een enkele reis van Amsterdam naar Valencia of een retourvlucht van Amsterdam naar Valencia en terug. The Palmtree Project probeert altijd de goedkoopste vliegticket te boeken voor de deelnemer;

4.2 De betaling van de pakketprijs dient te zijn voldaan acht weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is;

4.3 De totale aanbetaling bedraagt €750,- (in woorden: zevenhonderdvijftig euro) en is onderverdeeld in een aanbetaling van €250,- (in woorden: tweehonderdvijftig euro) en een borg van €450,- (in woorden: vierhonderdvijftig euro). De aanbetaling van €750,- (in woorden: zevenhonderdvijftig euro) dient te zijn voldaan twee weken na de datum van aanmelding van de deelnemer en vier weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt;

4.4 De mogelijkheid bestaat om een betalingsregeling te treffen, mits dit met wederzijds instemmen gebeurt en op papier vastgelegd is;

 

5. Coaching workshops 

 

5.1 De investering betreft twee coaching workshops per week; 

5.2 De workshops worden gegeven door Merel Lindeboom of Christa Schep;

5.3 De workshops vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten;

5.4 Tijdens de workshops bepaalt de deelnemer zelf wat hij of zij wil delen met de coaches dan wel met de andere deelnemers;

5.5 Deelname aan de coaching workshops is verplicht, tenzij met wederzijds instemmen anders is besloten;

5.6 The Palmtree Project kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van de workshops;

5.7 Om de coaching workshops zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen, vraagt The Palmtree Project aan alle deelnemers om de volgende houding aan te nemen tijdens het project:

 • De deelnemer komt op tijd en voorbereid naar de workshop;

 • De deelnemer heeft altijd zijn of haar werkboek, een schrift en een pen bij zich; 

 • De deelnemer neemt actief deel aan de workshops;

 • De deelnemer maakt alle oefeningen in het werkboek die tijdens de desbetreffende workshop worden behandeld;

 • De deelnemer stelt zich open op, wil graag aan zichzelf werken en staat open voor nieuwe informatie en verandering;

 • De deelnemer staat open voor feedback;

 • De deelnemer communiceert op een respectvolle manier met de coach en met de andere deelnemers;

5.8 The Palmtree Project heeft het recht om de deelnemer toegang tot de workshop(s) te ontzeggen indien hij of zij zich niet houdt aan één of meerdere punten genoemd in paragraaf 5.7;

 

6. De 1:1 Coaching 

 

6.1 De investering betreft vijf 1:1 coachingsessies van minimaal 60 minuten per sessie gedurende het project en één online follow up gesprek na het project;

6.2 De 1:1 coaching wordt aangeboden door Merel Lindeboom of Christa Schep;

6.2 De deelnemer heeft geen recht om te bepalen wie zijn of haar coach wordt;

6.3 De 1:1 coachingsessies vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten;

6.4 The Palmtree Project kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van de 1:1 coaching; 

6.5 Wat tijdens de 1:1 coachingsessies wordt besproken tussen de deelnemer en de coach, kan worden besproken tussen Merel Lindeboom en Christa Schep; 

6.6 Wat tijdens de 1:1 coachingsessies wordt besproken, wordt niet gedeeld met derden i.v.m. de privacy wetgeving, tenzij The Palmtree Project denkt dat de deelnemer een gevaar voor zichzelf of diens omgeving vormt; 

6.7 Om de 1:1 coaching zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen, vraagt The Palmtree Project aan alle deelnemers om de volgende houding aan te nemen tijdens het project:

 • De deelnemer stelt zich open op;

 • De deelnemer wil graag aan zichzelf werken en staat open voor verandering;

 • De deelnemer staat open voor feedback; 

 • De deelnemer neemt afspraken en opdrachten vanuit de coach serieus;

 • De deelnemer komt op tijd en voorbereid naar de 1:1 coachingsessies;

 • De deelnemer communiceert op een respectvolle manier met de coach;

6.8 The Palmtree Project heeft het recht om de 1:1 coaching met de deelnemer te beëindigen indien hij of zij zich niet houdt aan één of meerdere punten genoemd in paragraaf 6.7;

 

7. Pakket Spaans

 

7.1 The Palmtree Project besteedt de Spaanse lessen in het Pakket Spaans uit aan de taalschool Understand Valencia, gelegen in Valencia;

7.2 De investering voor Spaans Semi-intensivo betreft vijf weken Spaanse les, 2 keer per week les van 2,5 uur inclusief een korte pauze;

7.3 De investering voor Spaans Intensivo betreft acht weken Spaanse les, 4 keer per week les van 2,5 uur inclusief een korte pauze;

7.4 Op de eerste dag van de introductieweek van het project kan het zijn dat er niet kan worden deelgenomen aan de Spaanse les. Deze les kan niet worden ingehaald;

7.5 De Spaanse lessen vinden plaats op de school Understand Valencia in Valencia; 

7.6 De school Understand Valencia bepaalt het lesrooster. De deelnemer heeft hier geen invloed op;

7.7 De Spaanse lessen worden gegeven door een Spaans sprekende docent; 

7.8 Aan het einde van de periode krijgt de deelnemer een certificaat met het behaalde taalniveau Spaans. De Spaanse docent bepaalt het behaalde taalniveau Spaans van de deelnemer;

7.9 Bij afname van een Spaans pakket is deelname aan de lessen verplicht;

7.10 Het lesmateriaal dient door de deelnemer zelf te worden afgenomen op de eerste lesdag op de school Understand Valencia;

7.11 The Palmtree Project kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit en uitvoering van de Spaanse lessen;

7.12 Tijdens officiële Spaanse feestdagen komt de les te vervallen; 

7.13 Indien een les door de deelnemer wordt gemist, ongeacht de omstandigheden, kan deze les niet worden ingehaald;

 
8. Pakket Sport 

 

8.1 The Palmtree Project besteedt de sporttrainingen in het Pakket Sport uit aan verschillende externe partners, allemaal gevestigd in Valencia;

8.2 De investering voor Boksen betreft acht weken boksles, 1 keer per week een training van 1,25 uur onder begeleiding van een trainer;

8.3 De deelnemer krijgt bokshandschoenen in bruikleen voor de training;

8.4 De training wordt aangeboden door Breath & Box;

8.5 De investering voor Padel betreft acht weken training, 1 keer per week een training van 1,5 uur onder begeleiding van een trainer; 

8.6 De deelnemer krijgt een racket in bruikleen voor de training; 

8.7 De training wordt aangeboden door een padel trainer;

8.8 De investering voor Beachvolleybal betreft acht weken training, twee keer per week een training van 1,5 uur onder begeleiding van een training;

8.9 De training wordt aangeboden door Beachbol;

8.10 Beachbol verzorgt de benodigde materialen tijdens de training;

8.11 Sportpakketten worden op eigen risico door de deelnemer afgenomen;

8.12 The Palmtree Project kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel en/of schade opgelopen tijdens een van de afgenomen sporttrainingen;

8.13 The Palmtree Project kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit en uitvoering van de sporttrainingen;

8.14 De externe partners behouden het recht een sporttraining te laten vervallen op een officiële Spaanse feestdag; 

8.15 Indien een training door de deelnemer wordt gemist, ongeacht de omstandigheden, kan deze niet worden ingehaald;

8.16 The Palmtree Project heeft het recht om de sporttrainingen door andere externe partners te laten uitvoeren dan omschreven in paragraaf 8.4, 8.7 en 8.9 indien The Palmtree Project dit nodig acht;

 
9. Annulering van je deelname

 

9.1 Een annulering van deelname aan het project dient altijd direct en schriftelijk per e-mail te worden ingediend naar hola@thepalmtreeprojects.com. Na een definitieve reservering zoals beschreven in paragraaf 3.4 zijn de voorwaarden hiervoor als volgt: 

9.2 Indien je 2 maanden voor de startdatum van het project een annulering indient, betaal je enkel de aanbetaling van €250,- en krijg je het resterende bedrag dat reeds is betaald teruggestort binnen 14 dagen na het indienen van de annulering;

9.3 Indien je later dan 2 maanden voor de startdatum van het project een annulering indient, heb je onder geen enkele omstandigheden recht op een terugbetaling van de reeds betaalde pakketprijs;

9.4 Indien de deelnemer vrijwillig het project verlaat op of na de startdatum van het project heeft de deelnemer onder geen enkele omstandigheden recht op een terugbetaling van de reeds betaalde pakketprijs;

 

10. Annulering door The Palmtree Project 

 

10.1 The Palmtree Project behoudt zich het recht een project in uitzonderlijke gevallen te annuleren, bijvoorbeeld door de politieke situatie of de gezondheidsrisico’s in Spanje. In dat geval wordt de deelnemer zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld. Indien mogelijk, ontvangt de deelnemer het deel van de in totaal betaalde pakketprijs retour, wat The Palmtree Project mogelijk acht terug te betalen. Er wordt daarna besloten door The Palmtree Project of en wanneer de deelnemer deel kan nemen aan een nieuw project; 

10.2 The Palmtree Project kan een deelnemer uitsluiten van deelname aan het project, indien The Palmtree Project daar een geldige reden voor ziet. Dit kan op elk moment. Als dit gebeurt, wordt hiervoor de reden meegedeeld aan de deelnemer. The Palmtree Project kan een deelnemer onder andere vragen om het project te verlaten, als:

 • De deelnemer geen of te weinig inzet en motivatie toont voor de onderdelen van het project, te weten de coaching workshops en de 1:1 coaching;

 • De deelnemer niet of te weinig aanwezig is bij de onderdelen van het project; 

 • De deelnemer last of hinder veroorzaakt tijdens zijn of haar verblijf;

 • Het gedrag van de deelnemer als respectloos wordt ervaren door The Palmtree Project en/of de andere deelnemers;

 • De deelnemer tijdens zijn of haar deelname aan het project last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan The Palmtree Project, andere deelnemers of anderen;

10.3 Indien een deelnemer door The Palmtree Project is uitgesloten van deelname heeft hij of zij onder geen enkele omstandigheden recht op terugbetaling van de reeds betaalde pakketprijs;

10.4 Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend;

 

11. Respect

 

11.1 The Palmtree Project hecht veel waarde aan respect. Er wordt een respectvolle omgang van de deelnemer verwacht met andere mensen, met de omgeving, met het projectmateriaal, met de huisvesting en met de natuur;

11.2 De deelnemer is verplicht zijn of haar verblijf tijdens het project in goede staat achter te laten. Conform de huisregels, het schoonmaakrooster en de schoonmaak checklist dient de deelnemer alles netjes en schoongemaakt achter te laten. Indien The Palmtree Project constateert dat een accommodatie niet conform de afspraken is achtergelaten, zullen de schoonmaakkosten op de deelnemer verhaald worden;

12. Borg 

12.1 De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de start van een project een borg te betalen van €450,-, (in woorden: vierhonderdvijftig euro);

12.2 The Palmtree Project en/of de huurder Flats2Enjoy inspecteert de gehuurde accommodatie na afloop van het project. Indien The Palmtree Project constateert dat er inboedel in de kamer dan wel in één van de gemeenschappelijke ruimtes kapot en/of beschadigd is, kan worden besloten de eventuele kosten hiervan in te houden op de borg van de deelnemer; 

12.3 Indien er van een situatie omschreven in artikel 12.2 geen sprake is, wordt de borg binnen 14 dagen teruggestort;

 

13. Documenten

 

13.1 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of ID-kaart en een geldig zorgverzekeringspasje, waarvan de laatstgenoemde fysiek of digitaal;

13.2 Een visum is voor Nederlanders die naar Spanje reizen niet vereist;

13.3 Voor deelname aan een project is een reisverzekering niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden door The Palmtree Project; 

 

14. Aansprakelijkheid 

14.1 The Palmtree Project, noch de coaches Merel Lindeboom en Christa Schep persoonlijk, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel en/of diefstal tijdens deelname aan The Palmtree Project en het verblijf in Valencia. Deelname aan The Palmtree Project is geheel op eigen risico;

 

15. Beeldmateriaal

15.1 Tijdens de deelname aan het project kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. The Palmtree Project kan dit gebruiken voor promotiedoeleinden op bijvoorbeeld de website of social media kanalen van The Palmtree Project of op websites van partners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit vooraf schriftelijk aan The Palmtree Project kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar hola@thepalmtreeprojects.com. Op verzoek zal The Palmtree Project het beeldmateriaal verwijderen, mits de betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.

15.2 Het is verboden beeldmateriaal van de website www.thepalmtreeprojects.com te downloaden en/of te gebruiken zonder toestemming;
 

16. Gegevensverstrekking aan derden

 

16.1 Soms hebben, naast The Palmtree Project, ook andere partijen toegang tot de gegevens van deelnemers. The Palmtree Project verstrekt uitsluitend gegevens die essentieel zijn om het verblijf van de deelnemer goed te laten verlopen. Daarnaast zal The Palmtree Project gegevens van de deelnemer niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is;

16.2 Een uitzondering op artikel 16.1 is de Whatsapp-groep die voor elk project wordt aangemaakt met daarin alle deelnemers. De naam en telefoonnummer van elke deelnemer worden hierbij verstrekt aan de andere deelnemers uit de groep. Deelnemers die dit niet willen, dienen dit vooraf schriftelijk aan The Palmtree Project kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar hola@thepalmtreeprojects.com

17. Lichamelijk of geestelijke problemen

 

17.1 Indien een deelnemer fysieke en/of mentale problemen heeft (gehad) is de deelnemer verplicht The Palmtree Project hierover voorafgaand het project te informeren middels het inschrijfformulier. Indien de deelnemer tekortschiet in deze informatieplicht, kan The Palmtree Project de deelnemer van (verdere) deelname uitsluiten. De deelnemer heeft in deze situatie geen recht op terugbetaling van de eventuele reeds betaalde pakketprijs. Eventuele extra kosten die door uitsluiting gemaakt moeten worden, kunnen bij de deelnemer in rekening worden gebracht;

 

18. Privacy

 

18.1 Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van The Palmtree Project informatie die de privacy van deelnemers en coaches kan schaden via derden naar buiten te brengen.

bottom of page