top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Definities

1.1 The Palmtree Project: de organisatie bestaande uit Christa Schep en Merel Lindeboom 

1.2 De deelnemer: iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van The Palmtree Project 

1.3 Het project: het project van acht weken waar jij je als deelnemer voor hebt ingeschreven 

 

2. Algemeen 

 

2.1 The Palmtree Project en de deelnemer gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden, in de factuur gespecificeerde en de prijzen genoemd in paragraaf 4.1. 

2.2 Het project is bedoeld voor deelnemers die op de datum van inschrijving 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer die op datum van inschrijving nog geen 18 jaar of ouder is, dient een schriftelijke toestemming van ouder of voogd per e-mail te sturen naar The Palmtree Project, te weten: hola@thepalmtreeprojects.com

 

3. Aanmelding

 

3.1 Als je een deelname via The Palmtree Project hebt geboekt middels het aanmeldingsformulier, dan wordt dit beschouwd als een definitieve reservering. In de bevestiging, die je uiterlijk 24 uur na de eerste werkdag na boeking krijgt, lees je hoe en wanneer je de kosten aan ons over kunt maken.

 

4. Investering

 

4.1 De totale investering bedraagt €900,- euro, in woorden negenhonderd euro. Het verblijf in Spanje en de retour vliegticket tussen Nederland en Spanje zit niet bij deze prijs inbegrepen. De investering kan enkel betaald worden via een factuur. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: de deelnemer betaalt de factuur in één keer of de deelnemer betaalt de factuur in twee keer of drie keer. 

4.2 Indien de deelnemer ervoor kiest het gehele bedrag in één keer te betalen, dient de betaling te zijn voldaan vier weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is. 

4.3 Indien de deelnemer ervoor kiest het bedrag in twee keer te voldoen, dient de eerste aanbetaling, te weten €250,- in woorden tweehonderdvijftig euro, te zijn voldaan acht weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is.  Het tweede gedeelte van de betaling, te weten €650,- in woorden zeshonderdvijftig euro, dient te worden voldaan vier weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is. 

4.4 In overeeneenstemming kan het bedrag in drie keer worden voldaan. 

 

5. Spaanse les  

 

5.1 De investering betreft acht weken Spaanse les: 4 dagen per week en 3 uur per les. 

5.2 De lessen vinden plaats van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 13:00 uur ‘s ochtends. 

5.3 De Spaanse lessen vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten. 5.4 De Spaanse lessen worden gegeven door een Spaanse docent. 

5.5 Aan het einde van de periode krijg je een certificaat met je behaalde taalniveau Spaans. Jouw    Spaanse docent bepaalt je uiteindelijk behaalde taalniveau Spaans.

5.6 Deelname aan de lessen is verplicht, tenzij met wederzijds instemmen anders is besloten. 

 

6. Coaching

 

6.1 De investering betreft twee coaching workshops per week. 

6.2 De workshops worden gegeven door Merel Lindeboom en Christa Schep.

6.3 De workshops vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten. 

6.4 Tijdens de workshops bepaalt de deelnemer zelf wat hij of zij wilt delen met de coaches dan wel de groep. 

6.5 Deelname aan de coaching workshops is verplicht, tenzij met wederzijds instemmen anders is besloten. 


 

7. Annulering van je deelname

 

7.1 Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden ingediend naar hola@thepalmtreeprojects.com. Na een definitieve boeking en bevestiging zijn de voorwaarden hiervoor als volgt: 

7.2 Tot 2 maanden vooraf de startdatum van het project van deelname is het mogelijk om te annuleren, zonder het gehele bedrag te moeten betalen. Je bent dan alleen je aanbetaling van € 250 kwijt. Met één mailtje halen we jouw boeking uit ons systeem.

7.3 Stel ons altijd direct op de hoogte als je je deelname wilt annuleren. Wij zullen ons uiterste best doen om je zo goed mogelijk te hebben en zo min mogelijk kosten door te berekenen. 

 

8. Annulering door The Palmtree Project 

 

8.1 The Palmtree Project behoudt zich het recht voor om reizen in uitzonderlijke gevallen te annuleren, bijvoorbeeld door de politieke situatie of de gezondheidsrisico’s in een land. In dat geval wordt de deelnemer zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld. Hij of zij ontvangt zijn of haar volledig betaalde reissom retour. Wij zullen daarna ons best doen om de deelnemer op een nieuwe startdatum deel te laten nemen aan The Palmtree Project. 

 

9. Uitsluiting van deelname

 

9.1 Een deelnemer die tijdens de periode van The Palmtree Project in Spanje last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan deelnemers of anderen, kan door The Palmtree Project van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. 

9.2 Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

 

10. Respectvol

 

10.1 The Palmtree Project hecht veel waarde aan respect. Wij verwachten van de deelnemer een respectvolle omgang met andere mensen, met de omgeving en met de natuur. 

10.2 Je bent verplicht de ruimte waar je als deelnemer verblijft tijdens The Palmtree Project in goede staat achter te laten. Conform de afspraken met je verblijf, dien je alles netjes (= veegklaar) dan wel schoongemaakt achter te laten. Bij buitensporig slecht achtergelaten accommodatie zullen de schoonmaakkosten op de gasten verhaald worden.

 

11. Documenten

 

11.1 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, een geldig zorgpasje en een bewijs van de benodigde vaccinaties. 

11.2 Een visum is voor Nederlanders die naar Spanje reizen niet vereist.

 

12. Aansprakelijkheid 

 

12.1 The Palmtree Project, noch de coaches Merel Lindeboom en Christa Schep, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel en/of diefstal tijdens deelname aan The Palmtree Project en het verblijf in Valencia. Deelname aan The Palmtree Project is geheel op eigen risico.

 

13. Beeldmateriaal

 

13.1 Tijdens je deelname aan het project kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. We kunnen dit gebruiken voor promotionele doeleinde op bijvoorbeeld onze website of social media. Ook kunnen we dit beeldmateriaal gebruiken op websites van partners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit vooraf aan ons kenbaar te maken. Op verzoek zullen wij dit beeldmateriaal verwijderen als de betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.


 

14. Gegevensverstrekking aan derden

 

14.1 Soms hebben -naast The Palmtree Project-medewerkers- ook andere partijen toegang tot jouw gegevens. Wij verstrekken uitsluitend gegevens die essentieel zijn om het verblijf van jou als deelnemer goed te laten verlopen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

14.2 Een uitzondering is de whatsapp-groep. Om goed met elkaar in contact te zijn en blijven tijdens The Palmtree Project maken wij voor elke groep die start een whatsapp-groep aan. Wij zullen hier elke deelnemer aan toevoegen. Jouw naam en telefoonnummer worden dus verstrekt aan jouw groepsgenoten. Deelnemers die dit niet willen, dienen dit vooraf aan ons kenbaar te maken. 

 

15. Lichamelijk of geestelijke problemen

 

15.1 Heb je lichamelijke of geestelijke problemen (gehad)? Dan ben je verplicht om deze te melden aan de organisatie. Heb je fysieke of mentale problemen, en kunnen deze verwacht worden tijdens je deelname, dan ben je verplicht The Palmtree Project hierover vooraf te informeren. Indien je tekortschiet in de informatieplicht, zoals hierboven genoemd, dan kan The Palmtree Project je van (verdere) deelname uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen bij je in rekening worden gebracht.

 

16. Privacy

 

17.1 Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van de organisatie informatie die de privacy van deelnemers en coaches kan schaden via massamedia naar buiten te brengen.


 

_____________________________________________________________________________

Aanvullende notities zodat de coaching workshops zo goed mogelijk verlopen: 

  • Je wilt graag aan jezelf werken en staat open voor verandering

  • Je staat open voor feedback 

  • Je staat er open voor om nieuwe dingen te leren

bottom of page